Triệt lông vĩnh viễn

Triệt lông vĩnh viễn

Waxing vùng mép 80.000 Đ
Waxing vùng mặt 150.000 Đ
Waxing vùng nách 70.000 Đ
Waxing vùng tay 180.000 Đ
Waxing vùng chân 250.000 Đ
Waxing vùng bụng


TRIỆT NÁCH


TRIỆT TAY ( NỬA TAY)


TRIỆT NGUYÊN TAY


TRIỆT NỮA CHÂN


TRIỆT NGUYÊN CHÂN


TRIỆT MÉM


TRIỆT BIKINI


 

250.000 Đ


2.500.000 Đ


4.500.000 Đ


7.500.000 Đ


6.500.000 Đ


11.000.000 Đ


2.000.000 Đ


2.500.000 Đ

ốt.